NIEUWS

 

Met ingang van 1 januari 2019 is InscOpe B.V. onderdeel van MuRaad B.V. en is verhuist naar Wezep. De adresgegevens zijn als volgt:

 

InscOpe B.V.

Kerkweg 73

8091 EV Wezep

Tel +31 (0)38 3759022

b.g.g. 038-3765858

Email:     info@inscopebenelux.com(ongewijzigd)

Website:www.inscopebenelux.com  (ongewijzigd)

KvK, BTW en Bankrekening blijven eveneens ongewijzigd.

 

InscOpe B.V. blijft onveranderd distributeur in de Benelux voor de unieke (meet) microscopen van Vision Engineering. Met de kennis en ervaring van de medewerkers van MuRaad B.V. is het niveau van dienstverlening gegarandeerd. Medio Januari 2019 zal de showroom gereed zijn waar alle modellen bekeken en getest kunnen worden.

Bezoek Showroom na telefonische afspraak.

Adres Stationsweg 49 8091 AB Wezep

 

Het is ook het moment dat ondergetekende, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn werkzaamheden bij InscOpe B.V. zal beëindigen.

Graag wil ik U bedanken voor het vertrouwen dat U in de afgelopen 15 jaar in mij gesteld heeft en hoop dat U een trouwe klant van InscOpe B.V. zult blijven.

Met vriendelijke groet,


Ruud Pels


INSCOPE B.V.